Igrafiq

Disseny pàgina web RPasxView

    Disseny pàgina web RPasxView

    RpasxView és una empresa s’especialitza en enregistrament d’esdeveniments i espais mediantes drones. És per això que dins el projecte enregistraments tindran un importància especial. RpasView aquesta enfocat a oferir un servei B2B per a empreses pel que és important en enfocament empresarial de la pàgina web.

    A nivell de programació web, la pàgina web incorpora una gran quantitat de javascript per poder realitzar transicions i efectes de moviment que transmetin una imatge de novetat i professionalitat que sorprenen a l’usuari, allunyant-se de la imatge estàtica de moltes webs.

    La pàgina web és responsive, és a dir, s’adapta a mòbils, el que permet oferir una versió de la web des del qual s’accedeix a la pàgina web. Això ajuda al posicionament SEO de la pàgina web i facilita l’accés a la informació, d’una forma ràpida i agradable als usuaris.

    rpasview.com