Igrafiq

Disseny pàgina web per Incognos

  Disseny pàgina web per Incognos

  Disseny web per a l’empresa Incognos, especialitzada en estudis de mercat. S’ha triat una estructura on es poden veure esquemes de manera dinàmica. S’ha triat una tecnologia wordpress per oferir una pàgina web fàcil d’administrar per facilitar al client poder gestionar el contingut ell mateix. És una pàgina web que anirà canviant amb el temps a causa del increment de notícies i serveis.

  A nivell de programació web, la pàgina web incorpora una gran quantitat de javascript per poder realitzar transicions i efectes de moviment que transmetin una imatge de novetat i professionalitat que sorprenen a l’usuari, allunyant-se de la imatge estàtica de moltes webs.

  La pàgina web és responsive, és a dir, s’adapta a mòbils, el que permet oferir una versió de la web des del qual s’accedeix a la pàgina web. Això ajuda al posicionament SEO de la pàgina web i facilita l’accés a la informació, d’una forma ràpida i agradable als usuaris.

  Finalment, donada la vocació d’oferir la pàgina web en diversos idiomes, s’ha traduït al Català, sent l’Espanyol l’idioma principal.

  incognos.cat