Igrafiq

Disseny pàgina web per FuturTecnic

    Disseny pàgina web per FuturTecnic

    El disseny de la pàgina web és impactant per generar l’atenció del visitant. S’ha escollit una tecnologia wordpress per oferir una pàgina web fàcil d’administrar ja que el client vol poder gestionar el contingut.

    És una pàgina web que incorpora varis formularis amb múltiples camps que faciliten el contacte amb l’usuari per tal de posar-se en contacte amb l’empresa.

    La pàgina web és responive, és a dir s’adapta a mòbils, el que permet oferir una versió del web des de diferents dispositius. Això, ajuda al posicionament SEO de la pàgina web i facilita l’accés a la informació, d’una manera ràpida i agradable als usuaris.