Igrafiq

Disseny pàgina web per Feliubadaló

    Disseny pàgina web per Feliubadaló

    El disseny de la pàgina web és net per oferir una imatge de modernitat. S’ha triat una tecnologia wordpress per oferir una pàgina web fàcil d’administrar ja que el client vol poder gestionar el contingut el mateix. És una pàgina web que anirà canviant amb el temps. La tipografia de text ofereix lleugeresa fent que sigui agradable de llegir.

    Aquesta web és una landing. La pàgina web és responsive, és a dir, s’adapta a mòbils, el que permet oferir una versió de la web des del qual s’accedeix a la pàgina web. Això ajuda al posicionament SEO de la pàgina web i facilita l’accés a la informació, d’una forma ràpida i agradable als usuaris.

    Finalment, donada la vocació d’oferir la pàgina web en diversos idiomes, s’ha traduït a diversos idiomes a través de google translate.

    feliubadalo1942.com