Igrafiq

Disseny pàgina web Otize

Disseny pàgina web Otize

El disseny de la pàgina es basa en blaus i blancs. S’ha triat la tecnologia wordpress per oferir una pàgina web fàcil d’administrar ja que el client vol poder gestionar el contingut el mateix.

A nivell de programació web, la pàgina web incorpora una gran quantitat de javascript per poder realitzar transicions i efectes de moviment que transmeten una imatge de novetat i professionalitat que sorprèn al usuari, apartant-se de la imatge estàtica de moltes webs.

La pàgina web és responsive, és a dir, s’adapta als mòbils, el que permet oferir una versió de la web optimitzada.

www.otize.com